หน้าหลัก2020-10-29T16:27:32+07:00

มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ

เราสร้างจิตสำนึกในการตอบแทนสังคม ด้วยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้การรักษาผู้ป่วยยากไร้ บรรเทาปัญหาค่าใช้จ่าย โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลในทุกสถานะทางสังคม

ช่วยเหลือสังคม

ระดมทุน

โครงการทั้งหมด

ONE LOVE MEDIA

One Love Change One Life

ผู้ป่วยยากไร้

หนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ / One Love Changes One Life

ในทุกปีทางมูลนิธิฯ และจิตอาสาจะลงพื้นที่สร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งนำหน่วยแพทย์ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพให้กับเด็กๆ และชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง รวมถึงจัดทำอาหารกลางวัน บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬามอบยาพร้อมเวชภัณฑ์ โดยหวังเพียงเป็นส่วนหนึ่งในการหยิบยื่นโอกาส การแบ่งปัน มอบความหวัง กำลังใจ

 

 

หนึ่งน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้

มีผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับการรักษาที่ดีมีมาตรฐานและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง อาทิเช่น ผู้ป่วยโรคผู้ป่วยธาลัสซีเมีย, ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, ผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจก ,ผ่าตัดมะเร็งช่องปาก เป็นต้น

ของที่ระลึก

DONATE
ENSURING YOUR SYSTEMS ARE OPTIMAL

Our Software is quick, lean, and market-focused.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum a lorem velit. Etiam nec nulla a erat hendrerit varius sit amet et enim. Cras id tincidunt erat. Suspendisse facilisis condimentum urna. Aenean a blandit nulla. Donec et felis et ipsum gravida finibus eget ut ante. Nunc nec tellus id ipsum euismod efficitur ac quis elit.

ON DEMAND, CROSS PLATFORM, CROSS USER

Pick up where your colleagues left off seamlessly.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum a lorem velit. Etiam nec nulla a erat hendrerit varius sit amet et enim. Cras id tincidunt erat. Suspendisse facilisis condimentum urna. Aenean a blandit nulla. Donec et felis et ipsum gravida finibus eget ut ante. Nunc nec tellus id ipsum euismod efficitur ac quis elit.

<