อาคารเรียนหลังที่ 13 โรงเรียนบ้านแม่ตูม

โครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ สร้างอาคารเรียนหลังที่ 13 โรงเรียนบ้านแม่ตูม ต.ฝางปางหิน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2561 โดยมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ ร่วมกับเครือโรงพยาบาลเปาโล และโครงการ Green Health ยกทีมกันขึ้นดอยมาสร้างอาคารเรียนหลังที่ 13 พร้อมทั้งนำกิจกรรมพิเศษ และสิ่งของจากการบริจาคมอบให้กับเด็กๆ และชาวบ้านอีกด้วยค่ะ