One Love มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ

“มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ” มีจุดเริ่มต้นจากโครงการ “One Love Changes One Life หนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” เกิดขึ้นครั้งแรก ในปีพ.ศ. 2550 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการหยิบยื่นโอกาสการแบ่งปันความหวัง กำลังใจ แก่ผู้ที่ด้อยโอกาส โดยสนับสนุนและส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2552 จึงก่อตั้งเป็น “มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” One Love Changes One Life อย่างเป็นรูปธรรม

 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2559 มีการปรับเปลี่ยนชื่อมูลนิธิใหม่ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเพื่อง่ายแก่การจดจำ จึงเกิดเป็นOne Love Foundation หรือ มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ

 

โดยมี 3 วัตถุประสงค์หลักคือ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
2. เพื่อช่วยเหลือกและบรรเทาปัญหาค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้
3. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ” One Love ได้ดำเนินกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การสร้างอาคารเรียน อาทิ โรงเรียนบ้านเวฬุวัน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน, โรงเรียนบ้านขุนน้ำจอน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน, โรงเรียนบ้านทุ่งแก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านกิ่งหม่องวา อ.แม่ระมาด จ.ตาก, โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นอกจากนั้น ยังมีการบริจาคยาพร้อมเวชภัณฑ์ สิ่งของที่จำเป็น

 

และอีกหนึ่งกิจกรรมหลักของมูลนิธิหนึ่งน้ำใจคือ การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ อาทิ การรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, การผ่าตัดต้อกระจก ให้กับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทางมูลนิธิดำเนินโครงการต่างๆ จากความร่วมมือของบุคลากรทั้ง 2 องค์กรใหญ่ คือ เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สังคมเกิดประโยชน์มากที่สุด

 

จากวันนั้นจนถึงวันนี้มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ ผ่านกิจกรรมระดมทุนทรัพย์ต่างๆ มากมาย ที่เกิดจากความตั้งใจและความร่วมมือของพนักงาน คณะผู้บริหาร จากทั้งเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล มูลนิธิหนึ่งน้ำใจหวังเพียงจะได้เป็นผู้ให้ ผู้ส่งมอบความรัก ความปรารถนาดีที่สำเร็จเป็นรูปธรรมผ่านการร่วมแรงร่วมใจของผู้สนับสนุนทุกคน

 

“เพราะความสุขที่สมบูรณ์แบบ คือการเติมเต็มชีวิตให้มีค่ามากยิ่งขึ้น”
 

สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีไปกับเรา โดยการร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ

 • ธนาคารธนชาต  สาขา สนามเป้า  เลขที่บัญชี  128-6-02615-5
 • ธนาคารกรุงเทพ  สาขา รพ.พญาไท 2  เลขที่บัญชี  937-0-04444-9
 • ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สนามเป้า  เลขที่บัญชี  016-8-46169-0
 • ธนาคารทหารไทย  สาขา สนามเป้า  เลขที่บัญชี  021-7-43355-6

ยอดบริจาค 1,000 บาท ขึ้นไป สามารถขอรับใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ ตามกฎหมาย

Timeline  มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ

มกราคม 1, 2007

 • ระดมทุนบริจาคให้กับ เด็กด้อยโอกาส มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มกราคม 3, 2008

 • จุดเริ่มต้นโครงการ One Love ขยายโอกาสด้านการศึกษา สร้างอาคารเรียนในถิ่นธุรกันดาร แห่งแรก จ.แม่ฮ่องสอน

มกราคม 15, 2009

 • เริ่มก่อตั้งมูลนิธิ โดย “คุณวิชัย ทองแตง” สร้างอาคารเรียน #2

กุมภาพันธ์ 9, 2010

 • สร้างอาคารเรียน #3

ตุลาคม 26, 2012

 • Back to school #1
 • สร้างอาคารเรียน #5

ตุลาคม 26, 2013

 • ก่อตั้ง “สุขอาสา” เครือข่ายสุขภาพบนโลกโซเชียล
 • Back to school #2
 • Back to school#3
 • สร้างอาคารเรียน #6

ตุลาคม 26, 2014

 • สร้างอาคารเรียน #7

ตุลาคม 26, 2015

 • สร้างอาคารเรียน #8
 • สร้างอาคารเรียน #9
 • Employee Kids รุ่น 1

ตุลาคม 26, 2016

 • หนึ่งน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ห้องพยาบาลของหนู
 • สร้างอาคารเรียน #10

2017

 • สร้างอาคารเรียน #11

2018

 • สร้างอาคารเรียน #12
 • สร้างอาคารเรียน #13
 • The One Love Concert for Children in Need

2019

 • One Love Art Exhibition 2019
 • สร้างอาคารเรียน #14

เราสร้างจิตสำนึกในการตอบแทนสังคม ด้วยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ให้การรักษาผู้ป่วยยากไร้ บรรเทาปัญหาค่าใช้จ่าย โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลในทุกสถานะทางสังคม

[cq_vc_draggabletimeline avatarstyle=”icon” avataricons=”fa-heart,fa-heart,fa-heart,fa-heart,fa-heart,fa-heart,fa-heart,fa-heart,fa-heart,fa-heart” avatarshape=”circle” avatarlabels=”2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016″ contenttitles=”2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016″ labelcolor=”#29ae89″ iconbgcolors=”#29AF8A,#1375BA,#29AF8A,#1375BA,#29AF8A,#1375BA,#29AF8A,#1375BA,#29AF8A,#1375BA” draggingbarbgcolor=”#aab2bd” autoplay=”yes” isdragbutton=”no” contaienrwidth=”80%”]

Raised financial resources to support disadvantaged children of World Vision Foundation of Thailand (WVFT)
Commenced the “One Love” Project to expand educational opportunities by constructing the first school building (School Building # 1) in the rural areas of Mae Hong Son
Established “Khun Wichai Thongtang Foundation” and constructed School Building # 2
Constructed School Building # 3
Constructed School Building # 4
Back to School # 1, constructed School Building # 5
Established “Suk Arsa”, health data on social network, back to school # 2 & # 3, constructed School Building # 6
Constructed School Building # 7
Constructed School Buildings # 8 & # 9, Enrolled Kids Generation # 1
Established “One Love Foundation” (Nueng Namjai Foundation), the medical unit for poverty patients

[/cq_vc_draggabletimeline]