Back to school Project 4

โครงการกรีนเฮลท์ และมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ โดยเครือโรงพยาบาลเปาโล จัดกิจกรรม Back to School Project 4 เพื่อกลับไปต่อยอดสร้างความยั่งยืนทั้งด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการกรีนเฮลท์ และมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ โดยเครือโรงพยาบาลเปาโล จัดกิจกรรม Back to School Project 4 เพื่อกลับไปต่อยอดสร้างความยั่งยืนทั้งด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับชาวบ้านและเด็กนักเรียน ศศช.บ้านกิ่งหม่องวา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยพนักงานเครือโรงพยาบาลเปาโลแ และเครือโรงพยาบาลพญาไทที่มีจิตอาสา รวมถึงคณะผู้บริหาร ได้ร่วมแรงปรับปรุง ซ่อมแซม เนรมิตอาคารเรียนพร้อมแต่งเติมสีสันของอาคารโรงอาหารให้สวยงามเหมือนใหม่เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน พร้อมกิจกรรมไฮไลท์ตามสายวิชาชีพ Paolo Clinic หน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพ ไปจนถึงPaolo Barber ดูแลเรื่องสุขภาพผม ตัด หมัก สระ และมุมสันทนาการเสริมสร้างศิลปะ สร้างความสนุกเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ